Ne yazık ki henüz web sitesinin tamamını Stuttgart`ta ağırlıklı olarak konuşulan yedi yabancı dile çevirmemiz mümkün değil. Bu hususta anlayışınıza sığınıyoruz. Burada sizin için en önemli bilgileri anadilinizde sunuyoruz.

Stuttgart Palyatif Bakım Ağı (Palliativ-Netz Stuttgart) neler yapıyor?
Ve neden?

Ölmek, vefat ve yas tutmak gibi konular üzerinde konuşulamayan konulardır. Kamusal tartışmalarda ve basında yer almasına rağmen gündelik hayatta bu konulardan genelde kaçınılır. Bu konuların konuşulması, yardım bulabilmek için önemli.

Hasta ve ölüm döşeğinde olan insanlara ve aile fertlerine Stuttgart´ta gerek yataklı hospizler, poliklinik hizmetleri, palyatif bakım üniteleri, iletişim ve danışmanlık merkezleri gerekse psikoonkologlar, din adamları, aile hekimleri ve aile yakınlarına destek gibi pek çok yardım birimleri bulunmakta. Buna rağmen hasta, ölüm döşeğinde bulunan kişilerin ve yakınlarının bir çoğu kendilerini yalnız veya terkedilmiş hissediyorlar. Özellikle acele karar verme gerektiren durumlarda bir çok kişi desteğe ve bakım yardımlarına ulaşamıyorlar.

Bu yüzden bu konuların zamanında konuşulmasını teşvik etmeyi ve bu konudaki konuşmaları başlatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca gerekli bilgileri toplayıp biraraya getirmek, bu bilgilere ulaşılabilirliği sağlamak ve bu doğrultuda da Palyatif Bakım Ağı`nı geliştirmek istiyoruz.

Nasıl?

  • Eğitimler, etkinlikler ve kamuoyu çalışmaları yardımıyla bu konuşmalar için fırsat ve ortamlar yaratarak.
  • Tüm yardım-, destek- ve bakım hizmetlerini, etkinlikleri ve eğitimleri tanıtarak. Hepsini bir web sitesinde bir araya getirip bilinçli yayılımını sağlayarak. Ve Stuttgart’taki yetkili birim ve adreslere dikkatleri çekerek.
  • Stuttgart´taki bakım hizmetlerine olan güveni artirarak ve güven duyulan bir ortamda açık bir iletişimi pekiştirerek.

Nerede?

2012 yılından itibaren etkinlikler ve anketlerle Sillenbuch ve Vaihingen ilçelerinde faaliyet göstermekteyiz. 2013`ten sonra daha başka ilçelerde de.

„Biz“ kimiz?

Stuttgart Palyatif Bakım Ağı`nın (Palliativ-Netz Stuttgart) şu an 120 üyesi bulunmaktadır. Stuttgart`taki çalışmalarımızla insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi, kendi kaderlerini tayin edebilmelerini ve insanlara onurlu bir yaşam sonu sağlayabilmeyi görev edindik. Aramızda aile hekimleri, terapistler ve bu konuda aktif yer alan yurttaşlar, profesyonel çalışanlar ve gönüllü çalışanlar olarak hospozlerde, palyatif bakım ünitelerinde, iletişim ve danışma merkezlerinde, bakımevlerinde…

Bu ağın koordinasyonunu sağlayan Bürgerstiftung Stuttgart, profesyonel çalışanları için 1,5 işyeri pozisyonunun sağlamıştır. Buna ek olarak örneğin BW-Stiftung, eğitim ve kamuoyu çalışmalarını, Veronika-Stiftung 2010 ağ gününü (Netzwerktag) ve web sayfasını, Stuttgart Belediyesi de 2011 ağ gününü (Netzwerktag) destekleyenler arasındadırlar.

Siz de katılın!

Kayıt olun! Ağ içinde veya çeşitli organizasyonlarda çok yönlü görev alabilirsiniz.